Novice

Smart Industry – vabilo na poslovno srečanje (30. 8. 2023)

21.08.2023

30. 8. 2023 vas vabimo, da se nam v Novem Celju pridružite na poslovnem srečanju, katerega primarno osredotočenost tokrat usmerjamo na vertikalo Smart Industry, eno od gonilnih sil slovenskega gospodarstva, ki je pomemben del tudi vašega podjetja.

V inštitutu Nextistence, skladno z izhodiščnimi strateškimi usmeritvami in aplikativno naravnanostjo, svoje delovanje nadaljujemo z dogodki, povezovanji podjetij in institucij znanja ter sklepanjem praktičnih partnerstev in poslov.

Glede na skupne izzive s področja prihodnjih tehnoloških znanj, razvoja, implementacije vrhunskih produktov in rešitev, ki temeljijo na zeleni in digitalni preobrazi, ter osebnih preference, vas vabimo, da se kot zunanji strokovni svetovalec z bogatimi poslovnimi izkušnjami vključite v strateški svet “Smart manufacturing & sustainable industry” – Smart industry.

Naš primarni cilj je povezovati proizvodna in industrijska podjetja, ki bodo lahko izmenjevala bogate izkušnje, znanja in dobre prakse, več sodelovala, iskala skupne rešitve, ki jim bodo zagotavljala boljšo učinkovitost, prilagodljivost in odpornost na spremembe, hitrejše učenje ter uspešnejšo digitalno preobrazbo (“digital factories”).

V skupnost zato povezujemo vse, v sodelovanju s katerimi lahko omenjene procese pospešimo, jih pocenimo, prispevamo k boljšim rešitvam in dodani vrednosti za slovensko proizvodno panogo / industrijo ter krepimo njeno konkurenčnost na mednarodnih trgih.

Osrednji moment je sicer digitalna preobrazba, ki pa je v resnici tako cilj kot sredstvo za doseganje večje globalne konkurenčnosti, višje dodane vrednosti na zaposlenega ter višje inovativnosti z izdelki in rešitvami v tujini. Z digitalno preobrazbo podatki, na osnovi katerih se izvajajo optimizacije poslovanja in izkoriščanje novih poslovnih priložnosti, postanejo pomembni, podjetja pa so se sposobna dinamično povezovati v nove digitalne verige vrednosti v najširšem prostoru. Posledično to pomeni, da bodo ta podjetja tudi mnogo bolj učinkovito upravljala z energetskimi, okoljskimi, zelenimi, trajnostnimi, ogljičnimi in družbenimi (ESG) izzivi, ki nam jih podatki in digitalizacija pomagajo reševati na učinkovit, hiter, prilagodljiv, cenejši in bolj konkurenčen način.

V prihodnje si z vašim sodelovanjem v strateškem svetu najprej želimo oblikovati skupna izhodišča ter opredeliti konkretne aktivnosti inštituta Nextistence za vse dosedanje deležnike in potencialne partnerje, skladno s pričakovanimi koristmi vseh v Smart Industry.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na poslovnem posvetu, ki se bo odvil v prostorih Demo Consulting Academy Centra (Novo Celje 9, Petrovče), dne 30. 8. 2023.

Smart Industry – vabilo na poslovno srečanje (30. 8. 2023)