Novice

Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec

21.06.2024

Z izzivi prihodnosti in naprednimi energetskimi rešitvami so na poslovnem forumu »Digitalni in zeleni prehod na področju energetske oskrbe« predstavniki energetske stroke, managerji energetskih podjetij, župani in predstavniki raziskovalnih inštitucij pripravili predlog vizije Slovenije na področju razvoja centralnih energetskih sistemov.

Zakaj centralizacija? Zakaj se vsaka hiša ne oskrbuje z vodo iz svojega vodnjaka? Pomembna je gostota energijskega toka v prostoru in ko ta doseže primerno velikost, so centralni energetski sistemi ključna rešitev, ker so bolj zanesljivi, bolj fleksibilni in zagotavljajo stabilnost dobave na dolgi rok (količinsko in stroškovno). Daljinsko ogrevanje je prepoznano kot ključna rešitev za goste poselitve.

Kakšna je vizija centralizacije energetskih sistemov v Sloveniji? Za progresivna energetska okolja je to fleksibilnost energentov. Ljudem moramo jasno komunicirati, da so pogoji, v katerih delujejo energenti za ogrevanje, zelo dinamični, tako z vidika razpoložljivosti virov kot z vidika cene energentov. Zanesljivost oskrbe je najbolje dosegljiva z diverzifikacijo virov.

Na energetske rešitve je treba gledati na dolgi rok, optimirati tako z vidika njihovega delovanja kot z vidika dimenzioniranja velikosti (koničnih moči). Za uspešno vzpostavitev energetskih sistemov je pomembno izpolniti tako specifične pogoje, v katerih morajo delovati (omejitve glede razpoložljivosti lokalnih energentov, izpustov in drugih vplivov na okolje), kot merila, ki predstavljajo indikatorje učinkovitosti njihovega delovanja. Zavedati se moramo, da energetske krize še ni konec. Energenti so še vedno zelo dragi. In nedavni krizi lahko sledijo nove. Slovenija ima energetsko zelo intenzivno gospodarstvo, kjer nam energenti lahko hitro pokvarijo konkurenčnost.

Večji sistemi so sposobni sprejeti večjo paleto energentov in to na 100 % kontroliran in obvladljiv način (biomasa). Progresivni energetski sistemi niso nikoli odvisni samo od enega energenta. Podpirajo izrabo energije iz odpadkov, odvečne toplote industrije.Vodik prav tako predstavlja enega od potencialnih energentov za ogrevanje, tudi v kombinaciji z zemeljskim plinom. Omogočena je uporaba kogeneracij z domačimi viri.

Energetski sistemi morajo biti medsebojno povezani, elektrifikacija in digitalizacija morata iti skupaj z drugimi optimizacijami. Merljive cilje in monitoring moramo postaviti na mikro nivoju, uporabnike pa popisati in jih digitalno spremljati. Ukrepi digitalizacije energetskih sistemov morajo biti povezani z namenom (use case/ purpose driven).

Pri razvoju centralnih sistemov moramo biti odkriti glede lastniških možnosti in stranpoti lastniških modelov. Ljudi moramo postaviti na prvo mesto, ker se lahko samo na ta način zagotovi ustrezen nivo zaupanja pri razvoju energetskih sistemov. Socialna sprejemljivost razvoja centralnih energetskih sistemov je en od ključnih izzivov.

Sanacija stavb je sestavni del prenove energetskih sistemov. Izkušnja iz misije ogljično nevtralnih mest kaže na potrebo po kvantifikaciji ukrepov, da znamo različne ukrepe glede URE, energetskih sistemov in dobave spraviti na skupni imenovalec. Razvoj centraliziranih energetskih sistemov torej zahteva učinkovit monitoring in kvantifikacijo ciljnih učinkov.

Financiranje centralnih sistemov: V progresivnih energetskih okoljih centralizacijo spodbujajo na način, da so zeleni centralni sistemi stroškovno cenejši od fosilnih, spodbude pa vzpostavijo prek davčnih mehanizmov. Zeleni centralni sistemi se morajo takoj izplačati. Finančne spodbude EU so trenutno na najvišji ravni doslej, moramo pa paziti, kako sredstva usmerjamo proti rešitvam in uporabnikom, da bodo investicije v zelene centralne sisteme dosegale ustrezno pokritje in donos. Subvencije za individualne rešitve je treba uravnotežiti s subvencijami za skupnostne rešitve. Stabilnost dobave na dolgi rok mora biti ustrezno finančno ovrednotena.

Prehodne rešitve so pomemben korak do končnih rešitev. Zastavljene morajo biti smelo in pametno, da skupnosti spodbujajo k prehodu do končne rešitve. Enostavne rešitve za prehod na ogljično nevtralne sisteme je treba vedno postavljati pod vprašaj. Iskati moramo srednje in dolgoročne rešitve, veliko pozornost posvetiti energetski neodvisnosti Slovenije in prehod uporabnikov iz enega v drug energent spremljati in upravljati z veliko pozornostjo. Smelo prestrukturirati plinsko omrežje in vzpostaviti prave korake pri razširjanju daljinskega sistema ogrevanja. Smelo narediti prehod pri 120.000 individualnih kurilnih naprav na biomaso. Veliko pozornost posvetiti surovini, ki konča v kotlovnicah skupnostnih kurilnih naprav.

Napredni župani se zavedajo pomena energetike, ki danes zaseda visoko prioriteto razvoja občin. Pri njihovih prizadevanjih jim lahko pomaga NEPN, ki bo povezan z LEK-i. Ministrstvo potrebuje primere dobre prakse. Imamo 250 občin, dobro prakso moramo razširjati med njimi. Minister mora pridobiti boljši vpogled, da bomo lahko poiskali razkorak med želeno in dejansko prakso. To je osnova za pripravo državne strategije ogrevanja in hlajenja. Strategija naj upošteva tudi ozelenitev plinov. Samo na ta način bomo izšli iz trenutnega stanja, ko ni dovolj projektov.


* Poslovni forum Digitalni in zeleni prehod na področju energetske oskrbe je potekal dne 19. 6. 2024. Izbor lokacije – v baročnem parku in pristavi dvorca Novo Celje, kjer trajnostno naravnano zgodbo uspešno razvija z zeleno Michelinovo zvezdico okronana restavracija Galerija okusov – tudi ni bil naključje, saj v isti poslovni stavbi deluje tudi eden največjih in najsodobnejših izobraževalno-predstavitvenih centrov za nove tehnologije v Sloveniji – Demo Consulting Academy Center, inštituta Nextistence.

Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec
Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec Manifest zelene prihodnosti - Energetske krize še ni konec