Novice

Digitalna proizvodnja in trajnostna industrija - uspešno poslovno srečanje

04.09.2023

Prvo poslovno srečanje na temo pametne industrije smo v četrtek, 30. 8. 2023, v prostorih Nextistence Demo Consulting Centra izvedli s konstruktivno debato in pozitivnimi zaključki, ki bodo dobra podlaga za usmerjanje, vodenje in povezovanje digitalnih tovarn in trajnostne industrije v prihodnje.

Udeležencem srečanja smo najprej predstavili poslanstvo grozda Digitalna proizvodnja in trajnostna industrija, ki temelji na:

  • Povezovanju proizvodnih podjetij z namenom izmenjave znanja, izkušenj in pragmatičnih rešitev ter s tem pospeševanja učenja, rasti in vpeljave digitalizacije v podjetje, ravno med in na nivoju proizvodnih podjetij, ki najbolje poznajo tako operativne, kot strateške izzive panoge.
  • Oblikovanju skupnih strateških področij, na katerih proizvodna podjetja vidijo prekrivanje in komplementarnost ter s tem preprečevanju »odkrivanja tople vode«, hitrejši in bolj učinkoviti vpeljavi novih orodij, rešitev in implementacije digitalne preobrazbe v praksi.
  • Možnosti skupnega spoznavanja novih digitalnih tehnologij ter preizkusu, testiranju in vpeljavi novih digitalnih rešitev z manjšim tehnološkim in poslovnim tveganjem, kot če bi to počelo vsako podjetje samo zase.
  • Identifikaciji in oblikovanju konkretnih ukrepov in rešitev za skupne izzive, ki ponujajo rešitve za več podjetij oziroma širšo panogo na bolj učinkovit, cenejši in bolj celovit način, kot če bi se vsako podjetje zase lotevalo reševanja.
  • Enotnem in celovitem nastopu in povezovanju slovenske proizvodne panoge v povezavi z digitalno preobrazbo ter trajnostnim / zelenim prehodom tudi izven Slovenije, najsi bo to neposredno s podjetji, ali grozdi ter drugimi združenji v čistem poslovnem interesu, ali pa preko različnih EU pobud ter razpisov.
Zaključne poudarke srečanja smo gradili na naslednjih temah:
  • Aplikativni center za digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij
  • Postopen prodor v EU s produkti in rešitvami
  • RRI projekti
  • Razvoj znanja, dobrih praks in praktične implementacije digitalne preobrazbe proizvodnih podjetjih
  • Razvoj novih produktov in rešitev (znotraj Demo Consulting Academy Centra ali širše)
V kolikor priložnost za vaše podjetje v programu Inštituta Nextistence vidite tudi sami, vas vabimo, da nas kontaktirate.

Digitalna proizvodnja in trajnostna industrija - uspešno poslovno srečanje